Onderlinge Wedstrijden

Wat leuk je besloten hebt om mee te doen aan de wedstrijden. Hier een beschrijving van de dingen die je moet weten.

Er wordt gereden onder de reglementen van de basiswedstrijdsport. Bestuursleden, jury noch dienstdoende personen dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, pony’s en/of materiaal. De ruiters dienen in officiële rijkleding te starten van de manege Zilfia’s Hoeve en het dragen van een veiligheidscap is verplicht. Ruiters die zijn ingeschreven blijven startgeld verschuldigd. In de stallen en op het erf mag niet gerookt worden.

Het ruiter paspoort is verplicht voor alle manege ruiters.

Dressuurproeven vind je als je hier kijkt. De examenregels vind je op deze pagina.

De startlijst van 15 oktober + het reglement vind je op de volgende pagina.

pony