Reglement Carrouselgroepen

Huis reglement

 • De contributie voor het komende seizoen is vastgesteld door de Stichting op € 55,00. De Stichting bepaald in oktober de nieuwe contributie. De contributie wordt in november geint door de Stichting.
 • De kosten voor het vervoer en gebruik van de paarden/pony’s naar de wedstrijden bedraagt € 45,00. Bij thuis wedstrijden gebruik paard/pony € 17,50
 • Ruiters zijn verplicht om met een eigen martingaal in de lessen te rijden, dit in het belang van onze paarden en pony’s.
 • Alle artikelen t.b.v. de wedstrijden spullen zoals sjabrak, zweep, hoofdstel, martingaal, frontriem en cap zijn én blijven eigendom van de Stichting. Dit wordt opgeslagen in afgesloten kasten op de manege. Iedereen is zelf verantwoordelijk dat deze artikelen weer schoon worden ingeleverd.
 • Indien een ruiter de carrouselgroep verlaat, kan er geen aanspraak gemaakt worden op aangekochte artikelen. Dit zou de continuïteit van de groep in gevaar brengen.
 • Wat door de ruiter zelf aangeschaft is (bijv. peeskappen) blijft van de ruiter en kan niet verplicht worden om het uit te lenen.
 • Als ruiters initiatieven nemen voor sponsering dan moet dit kenbaar gemaakt worden bij het bestuur en zal vanuit het bestuur een overeenkomst opgesteld worden met de sponsor.
 • Wanneer er gesponsord wordt aan het 16 tal, blijven die spullen van het 16 tal en dienen niet uitgeleend te worden aan andere teams. Uitzonderingen op deze regel zijn in overleg mogelijk.
 • Het contact tussen de carrouselgroep en het bestuur loopt via de carrousel coördinator Ton Buts.
 • Als er iets nieuws aangeschaft gaat worden voor de carrousel, dan eerst met Ben overleggen.
 • Alles wat betrekking heeft op de manege paarden en pony’s wordt eerst besproken met Ben. Ben blijft daar de eindverantwoordelijke in.
 • De woensdagavond voor een wedstrijd is een extra les.
 • Ruiterpaspoort is verplicht, let op de jaarzegels als u betaald heeft, plak deze in uw paspoort!

Deze regels zijn opgesteld door het bestuur van Stichting Ruiterclub Zilfia’s Hoeve, Houten maart 2016 voor vragen verwijzen wij u naar Ben van der Maat, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 030 637 1325